Spotkanie autorskie z dr Hanną Raszewską-Kursą wokół książki “Empatia, choreografia i śmiech jako nadzieja dla ludzkości. Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI wieku” | Poprowadzi Anna Banach

Data: 16.06. godz. 13.30 – 15.00

Miejsce: BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1

O wydarzeniu


Spotkanie autorskie z Hanną Raszewską-Kursą wokół książki “Empatia, choreografia i śmiech jako nadzieja dla ludzkości. Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI wieku”.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki.

Hanna Raszewska-Kursa, “Empatia, choreografia i śmiech jako nadzieja dla ludzkości. Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI wieku”, Wydawnictwo IS PAN, seria “Dysertacje doktorskie IS PAN”, red. serii Joanna Sosnowska, redakcja naukowa książki Iga Kruk-Żurawska, Warszawa 2023.

Dr Hanna Raszewska-Kursa (1982)


Badaczka i krytyczka tańca, doktorka nauk o sztuce. Do swoich najważniejszych prac zalicza książkę Teoria tańca w polskiej praktyce (2018), monografię pod swoją redakcją Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura (2018) i najnowszą pozycję: Empatia, choreografia i śmiech jako nadzieja dla ludzkości. Komizm w sztuce tańca i choreografii w Polsce w XXI wieku (2023). Jako krytyczka regularnie publikuje m.in. w „nietakt!cie”, „Didaskaliach”, na portalach taniecPOLSKA.pl czy teatralny.pl. Prezeska Fundacji „Myśl w Ciele”, założycielka Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.

Więcej: https://hannaraszewska.wordpress.com

fot. Marcin Onufryjuk

Skip to content