Site specifics | Anna Piotrowska | Anna Wytych-Wierzgacz

“Ogród odnaleziony w ruchu”, Anna Piotrowska

Sobota 19.06.2021, godz. 13:00
Niedziela 20.06.2021, godz. 13:00

Park Branickich, mostek na alei od strony wejścia z ul. Akademickiej

“Geometrycznie”, Anna Wytych-Wierzgacz

Sobota 19.06.2021, godz. 13:45
Niedziela 20.06.2021, godz. 13:45

Park Planty, schodki przy fontannach

Fot. M. Zakrzewski

Projekt site specific to performance związany z konkretnym miejscem miasta. W ramach Festiwalu Kalejdoskop 2021 zapraszamy na dwa projekty, realizowane przez studentów i kadrę dwóch ważnych w Polsce uczelni tanecznych. Zaproszeni artyści podczas festiwalu stworzą projekt taneczno/ruchowy wpisujący się w konkretne miejsce topografii Białegostoku.

Projekty będą realizowane przez studentów i absolwentów:

  • Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • pod kierunkiem Anny Wytych-Wierzgacz oraz Anny Piotrowskiej

Projekty będzie można również zobaczyć na trasie spaceru „Roztańczony Białystok”.

Zapraszamy.

 


Anna Piotrowska – Anna Piotrowska / Warszawa / Bytom – Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, tancerka, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca – eferte, założycielka “mufmi” w Warszawie (1995 r). Od 1996 r. stworzyła 120 autorskich choreografii i przedstawień. Obecnie dyrektorka Teatru Rozbark i prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Otrzymała nagrodę Województwa Śląskiego „Złotą Maskę 2016” za całokształt pracy, za reżyserie i choreografie spektakli dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK w 2015 r. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych. We wrześniu 2015 r. spektakl w reżyserii Anny Piotrowskiej i wykonaniu Łukasza Pawłowskiego „toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!” zdobył Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie i Nagrodę Główną 3. Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu. Spektakl „bless the king_nieliryczna pieśń” otrzymał nagrodę na Festiwalu SzekspirOFF 2018 w Gdańsku. Artystycznie Piotrowska zainteresowana jest  improwizacją i pogłębianiem świadomości ciała i umysłu jako narzędzia zwielokrotnionej, wielofunkcyjnej obserwacji. Poszukuje relacji obiektywnego ciała w kategorii, którą nazwała „onebodyspacerecognizer”. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem pracy procesowej odkrywając m.in. narzędzia zgłębiające laboratoryjną pracę nad tekstem, kreacją postaci, jak również wzmacniając doświadczenia w podwyższonych stanach ciała i umysłu, poprzez działanie na  wyobrażeniach i emocjach, które wpływają na kreację ruchu i poszukiwanie kanałów energetycznych uwalniających sam taniec.

Anna Wytych-Wierzgacz – obroniła doktorat w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne na Akademii Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; magisterium i licencjat na specjalności Taniec, Wydziału Sztuk Scenicznych Uniwersytetu Paris VIII (Paryż, Francja); posiada dyplom tancerza zawodowego przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich; uczestniczyła w intensywnym kursie techniki Marthy Graham Summer Intensive w Martha Graham Center of Contemporary Dance w Nowym Jorku; w latach 1990-2005 była tancerką Teatru Tańca ALTER (chor. Witold Jurewicz); w ostatnich latach tańczy w spektaklach swojego autorstwa oraz Tomasza Wierzgacza, tworzy spektakle oraz działania performatywne z tancerzami i aktorami; współpracuje z rzeźbiarką Magdą Grzybowską (ASP we Wrocławiu) tworząc instalacje i sytuacje przestrzenno – ruchowe oraz spektakle łączące ruch – obiekt i dźwięk; uczy przedmiotów związanych z ruchem scenicznym, choreografią i technikami tańca w Studium Animatorów Kultury w Kaliszu oraz w Instytucie Choreografii i Technik Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. 

 

PRZED UDZIAŁEM W WYDARZENIACH FESTIWALU ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ COVID-19 DOSTĘPNYMI TUTAJ

Fot. M. Zakrzewski
Fot. M. Zakrzewski